Našimi krédy jsou:

  • vysoká kvalita
  • dobré ceny
  • profesionální přístup
  • dodržujeme termíny
  • férové jednání
  • otevřená komunikace

Enviromentální politika

Klademe důraz na bezpečnost práce a respektujeme životní prostředí.

Při naši práci uplatňujeme systémy ochrany lidského zdraví i ochrany životního prostředí, pravidelně provádíme kontroly bezpečnosti práce a naši zaměstnanci jsou vedeni k ekologickém přístupu k životnímu prostředí.

Materiály a vybavení používané při realizaci stavebních prací jsou ohleduplné k životnímu prostředí, usilujeme ve své práci o eliminaci rizik a veškerých nepříznivých dopadů na přírodu.